โปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ ออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่าง

โปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ ออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่าง
http://www.pyayam.com/

คุณสมบัติเบื้องต้น
– ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น pyayam.com/username.go
– ฟรี ระบบเว็บบอร์ด ในแต่ละเว็บไซต์
– สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ
– มีระบบเปิด/ปิด การสอบ
– สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ
– แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน
– อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
– เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้
– ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด
– ข้อสอบ กระดาษคำตอบ บันทึกลงในทั้ง Word,Excel หรือ พิมพ์อย่างง่ายดาย
– เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง
– บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง
– กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

สำหรับผู้ออกข้อสอบ
– ไม่จำกัดการแก้ไขหน้าประกาศข้อความ และรูปภาพ ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ของตนเอง
– ตั้งเวลาในการสอบได้
– ไม่จำกัดการแก้ไข คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ
– ใส่รหัสในการสอบ เพื่อป้องกันคนอื่นสอบแทน
– กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้
– ใช้ WYSIWYG เพื่อ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปภาพ หรือ ตารางในข้อสอบได้
– ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา
– ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ
– กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
– สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
– คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ
– กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่
– ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
– คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
– แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา
– แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน
– แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้
– สามารถสอบพร้อมกันในหลาย ๆ วิชาได้

สำหรับผู้ทำข้อสอบ
– ใส่รหัสสอบ ก่อนเข้าสอบแต่ละวิชาทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาสอบ (ผู้ออกข้อสอบเป็นคนแจ้ง รหัสสอบ ของวิชานั้น ๆ)
– มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ
– แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อเวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้
– ข้อสอบเป็นแบบสุ่มทั้งคำถามและคำตอบ (เพื่อป้องกันการลอกจากคนรอบข้าง)
– ประมวลผลการส่งข้อสอบในแต่ละข้อทันที
– แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด
– แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ
– หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก
– ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด
– เก็บประวัติของกระดาษคำตอบที่ได้เคยทำไป
– สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบ เป็นที่ระลึกได้ 🙂
– ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ
– หากคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
– บันทึก IP และเวลา ในการสอบ (เพื่อป้องกันการโกงในการสอบ)

รับพัฒนาระบบข้อสอบใช้เฉพาะหน่วยงาน ติดต่อ www.siamwebcity.com

โฆษณา

เกี่ยวกับ webub.com

รับเขียนเว็บไซต์ครบวงจร php,asp.net,jsp visual web developer
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร